FYZIOTERAPIE AD INTEGRUM – CO S SEBOU PŘINÁŠÍ?  

Vítejte na stránkách prezentujících činnost Mgr. Evy El Amin /roz. Tetřevové/ a její centrum „Fyzioterapie Ad Integrum“.

Je místem, kde najdete rady i praktickou pomoc při hledání řešení i prevence obtíží vztahujících se k pohybovému systému. Máte možnost vybrat si z celé škály cest, kterými se můžete vydat za objevováním svého těla. Ať si zvolíte formu individuální či skupinovou, vždy se setkáte s komplexním přístupem k terapii i diagnostice využívajícím nejnovější moderní trendy fyzioterapie snoubící se s těmi, které prošly sítem let praxe. Cílem mé práce je poskytnout Vám smysluplnou, efektivní, srozumitelnou, ale i zábavnou formu fyzioterapie i volnočasových aktivit, jimiž můžete své tělo udělat zdravějším i krásnějším. Setkáte se s technikami tradičními i těmi, co teprve hledají své místo na poli fyzioterapie. V červenci 2012 jsem získala Zlatou Certifikaci Nordic Walking Point – známku garantující kvalitu míst poskytujících výuku a služby spojených s nordic walking. Těší mě, že i má lektorská činnost v nordic walking nese toto označení. 

Základem naší spolupráce bude otevřená komunikace, díky níž se snáz dobereme Vašich potřeb, a tím i cíle terapie. Třebaže Vám to zpočátku může zamotat hlavu, poznáte hlavní principy funkce Vašeho těla, uslyšíte je slovy, ucítíte je na vlastní kůži. A nemusíte se bát, informační kolotoč v hlavě brzy zpomaluje rychlost :-).

Ráda se s Vámi setkám. Vytvořím Vám prostředí takové, kde nebudete pacientem, ale klientem –  aktivním spolutvůrcem. Nabídnu Vám terapii, která jde „ k jádru“ – „do základu“ – „ke kořenům“ … tím se stává „Ad Integrum“. Dříve nebo později se stanete Vy tím, kdo mění své tělo a možná ruku v ruce s tím i svůj život. Pokud budete chtít.

Zde se setkáme. V prostorách Studia Universe. Individuálně či ve skupině