Individuální fyzioterapie

Filosofie mé práce, jaké setkání můžete očekávat …

Vím, jak je někdy těžké pracovat sám se sebou, jak sám sebe měnit. Některé kroky musíte udělat jen Vy samy, s některými Vám můžu pomoci. Při našich setkáních se Vám vždy snažím vytvořit prostředí a situaci takové, abyste se se svým tělem co nejlépe zkontaktovali. Neslíbím Vám rychlé změny … spíše postupnou, časem kotvenou cestu vpřed, na které nebudete sami.

Při prvních setkáních se snažím Vaše tělo „vyvést“ z jeho zátěžového držení. Pokouším se mu ukázat ekonomičtější – pohodlnější nastavení, funkci i kooordinaci. Pracuji manuálně, bez Vaší pomoci, Vy vnímáte a vstřebáváte změny. Využívám zejména technik strukturální integrace (práce s všemi vrstvami vaziva z pohledu jejich uvolnění i „přestavby“ jejich funkce), viscerální manipulace (jemné uvolnění vnitřních orgánů zejm. v břišní dutině), manuální dechové fyzioterapie (optimalizace struktury a funkce hrudníku), prvků funkční integrace podle Feldenkreise (manuální jemné vedení pohybu pacienta v ekonomičtějším koordinovanějším modelu) či Dornovy metody (jemné mobilizace kloubů při aktivním pohybu klienta, díky čemuž se tělo mobilizaci nebrání). Tato fáze terapie pro Vás bývá velmi příjemná, nicméně často se pojí s přechodnou únavou. Je to přirozené. Vaše tělo sice „nic nedělá“, nicméně Váš mozek zpracovává mnohdy úplně nové neznámé informace o zbytku těla, které řídí.

Po fázi „otevření těla“ se naše role mění .. já jsem průvodcem, Vy začínáte pracovat. Změny ve struktuře i funkci, které odstartovala manuální terapie, je nutné ukotvit a v „paměti těla“ uložit. K tomu využívám aktivního stabilizačního cvičení využívajících principů tzv. vývojové kineziologie, jež učí tělo stabilizaci i pohybu v optimální vzoru tak. Využívá se pozic, které tyto souhry aktivují a kterými by měl člověk během svého růstu a vývoje projít. Tyto souhry má každý z nás v sobě uložené, nicméně málokdo z nás je používá v ideální kvalitě.

Během individuální terapie pracuji na zemi, na futonu – pohankovo špaldové měkké podložce. V pohodlí, které snad léčí samo o sobě :-). Pokud by z Vaší strany panovalo nějaké omezení znemožňující přesun na nízko k zemi, sdělte mi to. Není problém zajistit klasické rehabilitační lůžko.

 

  S čím Vám IF může pomoci

 • s překonáním únavy a celkového pocitu „vlastně mi nic není, jsem zdravý, ale necítím se dobře ve svém těle“
 • akutní i chronickou bolestí páteře, periferních kloubů, svalů, svalových úponů
 • poúrazovou, předoperační či pooperační následnou terapií, vztahující se nejen k pohybovému systému
 • s dyskomfortem, bolestí či funkčním problémem vnitřního systému (např. gynekologické obtíže, dysfunkce trávení, dechové obtíže apod. – podložené lékařským nálezem i při vyloučení „diagnózy“)
 • s vytvořením kompenzačního či kondičního cvičení – v rámci prevence vertebroalgických obtíží (bolesti páteře), kompenzace sportovní aktivity, kompenzace vrozených vývojových vad pohybového systému, v těhotenství, v případě interního onemocnění (diabetes, hypertenze, osteoporoza, chronické respirační onemocnění, zažívací obtíže apod.), pro zmírnění dopadů přirozeného procesu stárnutí organismu

Jaké techniky a metody využívám

 Při práci s Vaším tělem se snažím najít ten postup, který Vašemu tělu nejvíce vyhovuje. Nepracuji s jednou technikou, navzájem je kombinuji, vybírám z nich to, co Vašemu tělu nejvíce „chutná“, na co nejlépe reaguje.

 • Základní „technické pilíře“ mé práce
  • Viscerální a neurální manipulace – uvolňující napětí vnitřních orgánů a nervových vláken ve vazbě na ostatní struktury těla
  • Strukturální integrace – ovlivňující funkci povrchových i hlubokých vazivových struktur (kontinuální dynamické struktury vytvářející jakousi podpůrnou „síť“ ,v níž jsou části těla kotveny) v těle s uvážením jejich anatomických a funkčních souvislostí.
  • Aktivní stabilizační cvičení na neurofyziologickém podkladě využívající principy a vybrané polohy vývojové kineziologie, tak jak ji rozpracovává PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. a Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  • Dornovu metodu /DM/ – velice přirozená, jemná alternativa klasických mobilizačních technik. Ve své práci využívám zejm. technik „usazujících“ nosné klouby dolních končetin. DM až na vyjímky nevyužívám v ovlivnění kloubů páteře
 • Doplňující techniky
  • Kineziologický tape (tejp) – pružnou náplast, s jejíž pomocí lze optimalizovat svalové napětí (snížit i stimulovat) a korigovat postavení některých kloubů. Mimoto lze tape použít také jako podporu odbourání a vstřebání otoku či hematomu
  • Myofasciální techniky – měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů – dle prof. Lewita
  • Feldenkraisovu metodu (viz www.feldenkraisovametoda.cz)
  • Korekční cvičení dle Robina McKenzieho
  • Senzomotorickou stimulaci  cvičení zlepšující balanční a rovnovážné techniky

Komentáře nejsou povoleny.