O mně

Mgr. EVA EL AMIN / roz. TETŘEVOVÁ/  (*1985)

 „Naučte se psát příběh Vašeho těla. Ukážu Vám cestu. Budu Vám jistit záda. Dám Vám podporu. Ale jste to Vy, kdo musí udělat první krok, navázat dalším a vytrvat.“ 

 V roce 2009 jsem dokončila studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Mou profesionální cestu odstartoval zájem se zvědavostí. Pátrala jsem po tajích lidského těla, nechala se ohromovat jeho složitostí i jednoduchostí zároveň, otevírala jsem komnaty jeho zákonitostí a reakcí, abych následně objevovala další. Celá tato cesta, po které jdu, nebyla dílem fantazie, ale spíše nutností najít odpovědi a řešení vlastních „bolestivých problémů“.  Vím, co obnáší mnohokrát začít a skončit, ale i to, jaké je vytrvat a začít sklízet ovoce péče o sebe. Snad i proto jsem zakotvila ve vodách fyzioterapie, kde jsem se našla. Na místě terapeuta i průvodce Vašeho těla… a mnohokrát i duše 🙂

Již během svého studia jsem začala vést skupinová i individuální cvičení – cvičení pro těhotné, Pilates a v posledních třech letech zdravotní cvičení koncepce „Body-Mind“ prezentované pod vlastním názvem „Well Balanced WoMan“ – lekce, v nichž se stýkají principy Pilates, Jógy, balančních cvičení a Feldenkraisovy metody, jež zastřešuje koncepce vývojové kineziologie. Prakticky v něm využívám znalosti toho, jak se člověk během svého vývoje učí harmonicky zapojovat svaly a jejich souhry tak, aby došlo k ideálnímu funkčnímu zpevnění a pohybu celého těla.

Během studia i po něm jsem pracovala jako fyzioterapeut a cvičitel v ambulantním rehabilitačním provozu, odkud mě mé kroky zavedly až sem – k zaštítění místa a celé filosofie „Fyzioterapie Ad Integrum“.

PRAXE

 • FN Motol /fyzioterapeut/
 • Nemocnice Děčín /fyzioterapeut/
 • Fyzioterapie PaedDr. Eva Kumstátová, Mladá Boleslav /fyzioterapeut/
 • David Wellness Fitness, Praha /lektor cvičení pro těhotné/
 • Body Style Prague – nyní My Pilates Academy, Praha /lektor Pilates, fyzioterapeut/
 • Motus rehabilitace, Praha /fyzioterapeut, lektor zdravotního cvičení na podkladě vývojové kineziologie/
 • Fyzioterapie – rehabilitace Mgr. Kamila Mikolášková, Praha /fyzioterapeut/

ODBORNÉ KURZY, OSVĚDČENÍ

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut /2010, Ministerstvo zdravotnitví ČR/
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, mobilizační techniky) /2010, Mgr. Šárka Hanušová Ph.D /
 • Mobilizace nervových struktur – nervy horní a dolní končetiny – praktický seminář /2014, Benjamin Katz/
 • Úvod do viscerální manipulace – orgány břišní dutiny a vyšetřovací techniky – praktický seminář /2014, Benjamin Katz/
 • Listening Techniques Idiagnostický kurz pro terapeuty Upledger Kraniosakrální techniky nebo Barral Viscerální manipulace /2014, The Barral Institute – Ron Mariotti ND./ 
 • Viscerální manipulace – hrudník /2016, The Barral Institute – Rita Benamor DO./
 • Viscerální manipulace – pánev /2015, The Barral Institute – Gabriela Weiss, PT)
 • Viscerální manipulace – břicho II /2014, The Barral Institute – Alison Harvey DC./
 • Viscerální manipulace – břicho I /2013, The Barral Institute – Rita Benamor DO./. Asistence na kurzu VM I – 2017, The Barral Institute – Pierre Vey, DO
 • Základy kraniální osteopatie I – práce na lebce /03-2016, HT institut, Mgr. Helena Toušková/
 • Základy kraniální osteopatie II – práce na lebce a lézích kraniální baze /05-2016, HT institut, Mgr. Helena Toušková/
 • Základy kraniosakrální osteopatie III – práce na obličejové části lebky a nácvik samoléčebného dialogu / 07-2016, HT institut, Mgr. Helena Toušková/
 • Základy kraniosakrální osteopatie IV – práce na žilních splavech mozku, základy osteopatických technik u dětí /09-2016, HT institut, Mgr. Helena Toušková/
 • Manuální lymfodrenáž – certifikovaný kurz /2016-2017, HT Institut, Mgr. Helena Toušková/
 • Úvod do umění a vědy rolfingu I – strukturální integrace /2012, Marius Strydom/
 • Úvod do umění a vědy rolfingu II – myofasciální integrace /2012, Marius Strydom/
 • Úvod do umění a vědy rolfingu III – myofasciální integrace – pletenec pažní /2012, Marius Strydom/
 • Úvod do umění a vědy rolfingu III – použití pohybu v myofasciální integraci /2013, Marius Strydom/
 • Úvod do umění a vědy rolfingu III – myofasciální integrace – pánev a dolní končetiny /2014, Marius Strydom/
 • Vztah mezi dechovými pohyby a posturou /2014, PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D./
 • Instruktor nordic walking /2012, Mgr. Miroslav Mira/
 • Terapeutické využití kinesiotapu /2010, Mgr. Silvia Šúrová/
 • Dornova metoda, Breussova masáž /2010, MgA. Zuzana Prouzová Lehrmann/
 • Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody /2010, MgA Petra Oswaldová/
 • Reconnective Healing I-II /2010, Eric Pearl/
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii /2010, Mgr. Josef Urban/
 • Instruktor fitness /2006, PaeDr. Petr Tlapák CSc./

 

Komentáře nejsou povoleny.